AKTUALNOŚCI

Nurkujące niemowlaki [WIDEO]

Nurkowanie jest nieodłącznym elementem nauki pływania. Ucząc miłości do wody musimy więc umożliwiać dziecku przemieszczanie się pod wodą we wszystkich możliwych kierunkach.

Nurkowanie w Szkole Pływania Fregata Swimming zawsze odbywa się pod opieką wykwalifikowanego instruktora. Ćwiczymy nie tylko nurkowanie w przód i w tył, ale też w dół i w górę. Umiejętności te będą bardzo przydatne w dalszych etapach wodnej edukacji. Pozwolą stopniowo rozszerzać paletę ćwiczeń i zabaw w wodzie, służących opanowaniu umiejętności pływania.