Regulamin korzystania z voucherów
Fregata Swimming dla klientów indywidualnych

I. Warunki Ogólne

1. Fregata Swimming sp. z o.o. zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera i do przyjmowania go w rozliczeniu za zajęcia z oferty Fregata Swimming sp. z o.o.

2. W przypadku Voucherów z określoną w PLN wartością nominalną, Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej jego wartości.

3. Voucher może być zrealizowany tylko i wyłącznie na zajęciach z oferty Fregata Swimming sp. z o.o.

4. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.

5. Płatność Voucherem musi być zrealizowana jednorazowo.

6. Fregata Swimming sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.

7. Voucher jest ważny w okresie wyznaczonym na Voucherze.

8. Nabywca wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

II. Zasady korzystania z Vouchera

1. Użytkownik wybiera usługę z oferty zajęć Fregata Swimming.

2. Użytkownik wcześniej zgłasza chęć wykorzystania vouchera na zajęcia w okreslonym terminie poprzez formularz kontaktowy na stronie https://fregata.com.pl/kontakt.

3. Przed skorzystaniem z usługi Użytkownik przedstawia w biurze Fregata Swimming Voucher uprawniający go do otrzymania usługi.

4. Użytkownik Voucherów bez określonej w PLN nominalnej wartości może skorzystać z określonego typu usługi (określonego typu zajęć) tylko jeden raz. W przypadku wykorzystania kolejnego Voucheru bez określonej w PLN nominalnej wartości przez tego samego Użytkownika, musi on wybrać inny typ usługi niż wcześniej.

5. Przy realizacji Vouchera o określonej w PLN nominalnej wartości nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanej usługi jest niższa niż wartość Vouchera.

5. Gdy wartość świadczonej przez Fregata Swimming sp. z o.o. usługi jest wyższa od wartości nominalnej przedstawionej na Voucherze Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką.

6. Fregata Swimming sp. z o.o. ma prawo odmówić realizacji Vouchera gdy upłynął termin jego ważności lub widoczne uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają jego odczytanie.

III. Rozliczenia i reklamacje

1. W przypadku zakupu Vouchera o określonej w PLN nominalnej wartości, Nabywca otrzymuje dowód wpłaty. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Nabywcy.

2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Fregata Swimming sp. z o.o. po złożeniu pisemnej reklamacji.