Regulamin Zawodów

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
Termy Maltańskie, 1
ul. Termalna 1 Poznań
07.06.2020 r. (niedziela),
Rejestracja godz. 9:00 – 9:50
Zawody godz. 10:00 – 12:30

ORGANIZATOR:
Szkoła Pływania Fregata Swimming we współpracy z Termami Maltańskimi
DANE TECHNICZNE PŁYWALNI:
długość – 25 m
głębokość – 2 m
ilość torów – 10
temperatura wody 28 Co

CEL ZAWODÓW:

  • popularyzacja pływania, jako czynnej formy spędzania wolnego czasu
  • propagowanie pływania wszechstronnie wpływającej na rozwój zdolności ruchowych dzieci imłodzieży
  • umożliwienie dzieciom i młodzieży sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacjac sportowych oraz doskonalenia umiejętności pływackich.
  • zapoznanie najmłodszych adeptów sportu pływackiego z atmosferą zawodów pływackich.

UCZESTNICTWO:
Zawody mają charakter amatorski z własną komisją sędziowską. Uczestnikami zawodów mogą być dzieci oraz osoby dorosłe. Uczestnik zawodów nie może być zrzeszony w żadnym klubie sportowym i nie może posiadać licencji zawodnika (nie może być aktywnym członkiem UKS sekcji pływackiej).

KONKURENCJE:
Każdy zawodnik ma prawo startu tylko w swojej kategorii wiekowej. Zawody będą rozgrywane w stylu dowolnym, co oznacza że każdy uczestnik może płynąć jednym z 4 stylów pływackich. Dzieci najmłodsze (ROCZNIK 2014 i młodsi) mogą płynąć samodzielnie lub wykorzystać do pomocy przybór pływacki: „motylki”, deska, makaron. Każdy zawodnik rozpoczyna wyścig startując z wody przy ścianie basenu. Zawodnicy startują wg poniższych kategorii wiekowych:
–  rocznik 2014 i młodsi –– 25 m stylem dowolnym z przyborem lub bez
–  rocznik 2013-2012 –– 25 m stylem dowolnym
–  rocznik 2011-2010 –– 25 m stylem dowolnym
–  rocznik 2009-2008 –– 50 m stylem dowolnym
–  rocznik 2007-2003 –– 50 m stylem dowolnym
– dorośli –– 50 m stylem dowolnym
– sztafeta rodzinna –– 2 x 25 m stylem dowolnym

Sztafeta rodzinna rozgrywana będzie na dystansie 2 x 25 m stylem dowolnym. Zawodnicy w poszczególnych drużynach ustawiają się po 2 osoby po przeciwnych stronach basenu. Każdy zawodnik rozpoczyna wyścig z wody przy ścianie basenu. Podczas zmiany sztafetowej kolejny zawodnik drużyny może wystartować dopiero po zakończeniu zmiany przez swojego poprzednika. Drużyna rodzinna musi składać się z:
– 1 osoba dorosła i 1 dziecko.
Jako osoby dorosłe mogą startować: mama, tata, babcia, dziadek, najbliżsi krewni –ciocia, wujek.

PRZEPISY TECHNICZNE
Zawody będą rozgrywane seriami na czas osobno dla dziewcząt i chłopców. Obowiązuje ręczny pomiar czasu. Komisję sędziowską powołuje Organizator. O kolejności miejsc w danym roczniku decyduje najlepszy czas. W przypadku uzyskania takiego samego czasu przyznaje się miejsca równorzędne. W czasie trwania zawodów obowiązują aktualne przepisy PZP.

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
Zgłoszenia do zawodów należy dokonać poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia” wyłącznie on-line na stronie internetowej  www.fregata.com.pl  do dnia 24.05.2020.

Rodzic bądź opiekun prawny wysyłając swoje dziecko na zawody oświadcza, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań aby wziąć w nich udział.
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zgłoszeń.

ZASADY FINANSOWANIA:
– Koszty organizacyjne pokrywa Organizator zawodów.
– Opłata startowa od każdego zgłoszonego zawodnika wynosi:
*20zł jeśli zgłoszenie zostało wysłane do dnia 4.05.2020
*30zł jeśli zgłoszenie zostało wysłane od 5.05.20 do dnia 24.05.2020
– Opłata startowa musi być wpłacona przelewem w ciągu 3 dni od zgłoszenia zawodnika na konto:

FREGATA SWIMMING SP. Z O.O.
ul.TERMALNA 1
61-028 POZNAŃ
BANK:
CITIBANK HANDLOWY
61 1030 0019 0109 8503 0007 2701

W tytule przelewu należy podać numer pakietu który zostanie podany w mailu zwrotnym po dokonaniu zgłoszenia.
Jeśli opłata nie zostanie dokonana w terminie 3 dni od zgłoszenia, zgłoszenie będzie anulowane.

NAGRODY:
Każdy zgłoszony zawodnik otrzyma pakiet startowy.
Każdy z uczestników po ukończeniu biegu otrzymuje medal.
W konkurencjach indywidualnych za pierwsze trzy miejsca zawodnicy otrzymują puchary i upominki.
W konkurencji sztafety rodzinnej za trzy pierwsze miejsca przewidziane są puchary dla rodzin.

KOLEJNOŚĆ ROZGRYWANIA KONKURENCJI:
–  rocznik  2014 i młodsi –– DZIEWCZĘTA
–  rocznik  2014 i młodsi –– CHŁOPCY
–  rocznik  2013-2012 –– DZIEWCZĘTA
–  rocznik  2013-2012  –– CHŁOPCY
–  rocznik  2011-2010  –– DZIEWCZĘTA
–  rocznik  2011-2010  –– CHŁOPCY
–  rocznik  2009-2008  –– DZIEWCZĘTA
–  rocznik  2009-2008  –– CHŁOPCY
–  rocznik  2007-2003  –– DZIEWCZĘTA
–  rocznik  2007-2003  –– CHŁOPCY
–  rocznik  2002 i starsi  –– KOBIETY
–  rocznik  2002 i starsi  –– MĘŻCZYŹNI
– SZTAFETA RODZINNA

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Na żądanie organizatora zawodnik startujący musi przedstawić dokument tożsamości z datą urodzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie pływalni. Po dokonaniu zgłoszenia do zawodów nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące startów zawodników; dopisywanie, zamiana itp. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego  regulaminu. Na basenie obowiązują stroje zgodne z Regulaminem Pływalni. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów. Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje Organizator. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. Dla kibiców i osób towarzyszących będą udostępnione trybuny, wstęp na hale basenową tylko w klapkach.