Regulamin konkursu

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Fregata Swimming sp. z o.o.
2. Konkurs prowadzony jest na stronie-profilu Fregata Swimming sp. z o. o. na portalu Facebook (
https://web.facebook.com/FregataSwimming/).
2. Konkurs odbywa się w dniach 29.03.2018 – 4.04.2018.

Zasady konkursu
1. Zgłoszenie Konkursowe polega na zamieszczeniu pod postem konkursowym na profilu Fregaty komentarza opisującego dlaczego Uczestnik Konkursu chciałby uczestniczyć w zajęciach oswajania z wodą niemowląt.

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która nie uczestniczyła dotąd w zajęciach szkoły pływania Fregata Swimming.
3. Komisja Konkursowa wyłoni 2 Laureatów Konkursu – autorów najciekawszych Zgłoszeń Konkursowych według oceny Komisji Konkursowej, w skład której wchodzą .
4. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalność pomysłu, forma wypowiedzi, atrakcyjność opisu.
5. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureata Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.

Nagrody
1. Pierwsza i druga nagroda w konkursie to bezpłatny udział w kursie oswajania niemowląt w semestrze letnim 2018 w szkole pływania Fregata Swimming w okresie od 9.04.2018 do 24.06.2018 na jednym z basenów, na których szkoła prowadzi takie zajęcia – Termy Maltańskie, Basen Lechicka w Poznaniu, Basen Kromera we Wrocławiu, Basen Daszewice w Daszewicach.
2.
Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych Zgłoszeń Konkursowych.