Szanowni Państwo,

bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z cennikiem Szkoły Pływania Fregata Swimming.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest wyłącznie formą REZERWACJI miejsca. W przypadku zajęć płatnych rezerwacja obowiązuje przez 3 dni od momentu wysłania zgłoszenia. Warunkiem zapisu jest wpłata I raty. Po upływie w/w okresu rezerwacja PRZEPADA! Jeśli nie są Państwo pewni stopnia zaawansowania dla dziecka lub siebie i tym samym właściwego przyporządkowania do grupy, prosimy wypełnić formularz kontaktowy i opisać posiadane umiejętności oraz wiek.

Jeśli zgłoszenie dotyczy zawodów, lub innych wydarzeń, w których uczestnictwo jest bezpłatne, potwierdzeniem udziału będzie informacja mailowa z biura Fregaty Swimming.

W przypadku osób poniżej 18. roku życia, prosimy aby kwestionariusz wypełnił rodzic lub opiekun prawny.

Fregata Swimming sp. z o.o., na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez firmę w celu podjęcia przez firmę na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z wykonywaniem czynności związanych z odpowiedzią na przesłane zgłoszenie, a także w celu marketingu własnych produktów i usług firmy. Informujemy o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności niezbędnych do odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.