AKTUALNOŚCI

Zajęcia pływania niemowląt dla rozwoju dziecka [WIDEO]

Zajęcia pływania niemowląt są doskonałą formą aktywności fizycznej, które przynosi wiele korzyści dla rozwoju dzieci.

Pływanie angażuje wiele grup mięśniowych, zarówno duże, jak i małe, co pomaga w budowaniu siły i wytrzymałości. Ruchy w wodzie wymagają od dzieci korzystania z różnych mięśni jednocześnie, co sprzyja ich ogólnemu rozwojowi motorycznemu i koordynacji ruchowej. Dlatego na zajęciach pływania niemowląt wykonujemy takie ćwiczenia, które te procesy wspomagają.

Pływanie również pomaga w rozwijaniu umiejętności motorycznych dziecka, takich jak równowaga, koordynacja, precyzja i gibkość. Poprzez wykonywanie różnych ruchów w wodzie, dzieci uczą się kontrolować swoje ciało w inny sposób niż na lądzie. Zajęcia w wodzie mają pozytywny wpływ na rozwój płuc i układu oddechowego. Dzieci uczą się kontrolować oddech i rytm oddychania, co jest niezwykle ważne dla ich ogólnego zdrowia i kondycji fizycznej.

Oswajanie z wodą ma również korzystny wpływ na rozwój umysłowy małych dzieci. Woda dostarcza różnorodnych bodźców sensorycznych, które stymulują ich zmysły. Dzieci uczą się reagować na różne tekstury i temperatury wody, co rozwija ich percepcję sensoryczną.