AKTUALNOŚCI

Orientacja przestrzenna – jak ćwiczymy ją w wodzie? [WIDEO]

Umiejętność zanurzania się i obracania się pod wodą w różnych płaszczyznach to ćwiczenie trudne, ale zarazem przynoszące doskonałe rezultaty.

Maluszek znajdując się pod wodą w różnych pozycjach oswaja się ze zmiennymi warunkami i wykształca zmysł orientacji przestrzennej a więc zdolność oszacowania pozycji swojej i przedmiotów w danej przestrzeni. Aby to osiągnąć, mózg integruje informacje dostarczane mu przez zmysły. Postrzeganie orientacji przestrzennej jest więc ważnym procesem integracji i interpretacji informacji sensorycznej.

Jednym z ćwiczeń oswajających z wodą jest doskonalenie orientacji i świadomości przestrzennej, czyli zdolność oszacowania pozycji swojego ciała (np. po wpadnięciu do wody). Dobra świadomość przestrzenna zapewnia dziecku bezpieczeństwo nad wodą (pamiętajcie, że maluszek zawsze musi być pod opieką osoby dorosłej!), wiąże się również z kreatywnością artystyczną i sukcesami w dziedzinie matematyki. Ma również kluczowe znaczenie w rozwoju myślenia abstrakcyjnego.