AKTUALNOŚCI

Regulamin zawodów z okazji 6. urodzin Term Maltańskich

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

Termy Maltańskie,
ul. Termalna 1  Poznań

29.10.2017 r. (niedziela),
Rejestracja godz. 9:00-9:40
Starty godz. 9:50-12:00

ORGANIZATOR:

Termy Maltańskie


DANE TECHNICZNE PŁYWALNI:

długość – 25 m
głębokość – 2 m
ilość torów – 10
temperatura wody 28 st. C

CEL ZAWODÓW:

-popularyzacja pływania, jako czynnej formy spędzania wolnego czasu,
-propagowanie pływania wszechstronnie wpływającej na rozwój zdolności ruchowych dzieci i młodzieży,
-umożliwienie dzieciom i młodzieży sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacjach sportowych oraz doskonalenia umiejętności pływackich,
-zapoznanie najmłodszych adeptów sportu pływackiego z atmosferą zawodów pływackich.

UCZESTNICTWO:

Zawody mają charakter amatorski z własną komisją sędziowską. Uczestnikami zawodów mogą być dzieci oraz osoby dorosłe.

Konkurencje indywidualne

Każdy zawodnik ma prawo startu tylko w swojej kategorii wiekowej. Zawody będą rozgrywane w stylu dowolnym, co oznacza że każdy uczestnik może płynąć jednym z 4 stylów pływackich. Dzieci najmłodsze (ROCZNIK 2012 i młodsi) mogą płynąć samodzielnie lub wykorzystać do pomocy przybór pływacki: „motylki”, deska, makaron. Każdy zawodnik rozpoczyna wyścig z wody przy ścianie basenu. Zawodnicy startują wg poniższych kategorii wiekowych:

ROCZNIK 2012 i młodsi –– 25 m stylem dowolnym z przyborem lub bez
ROCZNIK 2011-2010  –– 25 m stylem dowolnym
ROCZNIK 2009-2008  –– 25 m stylem dowolnym
ROCZNIK 2007-2006  –– 25 m stylem dowolnym
ROCZNIK 2005 i starsi  –– 50 m stylem dowolnym

SZTAFETA RODZINNA

Sztafeta rodzinna rozgrywana będzie na dystansie 2 x 25 m stylem dowolnym. Zawodnicy w poszczególnych drużynach ustawiają się po 2 osoby po przeciwnych stronach basenu. Każdy zawodnik rozpoczyna wyścig z wody przy ścianie basenu. Podczas zmiany sztafetowej kolejny zawodnik drużyny może wystartować dopiero po zakończeniu zmiany przez swojego poprzednika. Drużyna rodzinna musi składać się z:

– 1 osoba dorosła i 1 dziecko.

Jako osoby dorosłe mogą startować: mama, tata, babcia, dziadek, najbliżsi krewni –ciocia, wujek

PRZEPISY TECHNICZNE

Zawody będą rozgrywane seriami na czas osobno dla dziewcząt i chłopców. Obowiązuje ręczny pomiar czasu. Komisję sędziowską powołuje Organizator.  O kolejności miejsc w danym roczniku decyduje najlepszy czas. W przypadku uzyskania takiego samego czasu przyznaje się miejsca równorzędne (dotyczy konkurencji indywidualnej i sztafety). W czasie trwania zawodów obowiązują aktualne przepisy PZP.

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:

Zgłoszenia do zawodów należy dokonać poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia”

on-line na stronie internetowej www.fregata.com.pl do dnia 25.10.2017

Rodzic bądź opiekun prawny wysyłając swoje dziecko na zawody oświadcza, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań aby wziąć w nich udział.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zgłoszeń.

ZASADY FINANSOWANIA:

Koszty organizacyjne pokrywa Organizator zawodów.

NAGRODY:

Każdy z uczestników po ukończeniu biegu otrzymuje medal.
W konkurencjach indywidualnych za pierwsze trzy miejsca zawodnicy otrzymują puchary.

W konkurencji sztafety rodzinnej za trzy pierwsze miejsca przewidziane są puchary dla rodzin.

KOLEJNOŚĆ  ROZGRYWANIA  KONKURENCJI:

ROCZNIK 2012 i młodsi –– DZIEWCZĘTA
ROCZNIK 2012 i młodsi — CHŁOPCY
ROCZNIK 2011-2010  –– DZIEWCZĘTA
ROCZNIK 2011-2010  –– CHŁOPCY
ROCZNIK 2009-2008  –– DZIEWCZĘTA
ROCZNIK 2009-2008  –– CHŁOPCY
ROCZNIK 2007-2006  –– DZIEWCZĘTA
ROCZNIK 2007-2006  –– CHŁOPCY
ROCZNIK 2005 i starsi  –– DZIEWCZĘTA
ROCZNIK 2005 i starsi  –– CHŁOPCY
SZTAFETA RODZINNA
          

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Na żądanie organizatora zawodnik startujący musi przedstawić dokument tożsamości z datą urodzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie pływalni. Po dokonaniu zgłoszenia do zawodów nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące startów zawodników; dopisywanie, zamiana itp. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego  regulaminu. Na basenie obowiązują stroje zgodne z Regulaminem Pływalni. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów. Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje Organizator. Organizator zapewnia opiekę ratowników podczas zawodów.Organizator zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. Dla kibiców i osób towarzyszących będą udostępnione trybuny, wstęp na hale basenową tylko w klapkach.

————————————————————————————————————-

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

SZANOWNI PAŃSTWO, prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi organizacji sobotnich zawodów

ORGANIZACJA ZAWODÓW

– przed zawodami w holu pływalni na pierwszym piętrze będą ustawione stanowiska gdzie każdy zawodnik potwierdza swoją obecność oraz odbiera wypełnioną KARTĘ STARTOWĄ (zwracamy uwagę aby jej nie zgubić, karta potrzebna do startu) oraz transponder do szafki.(Transponder po zawodach należy oddać do godziny 12:30). Następnie przebierają się w szatniach (młodszym dzieciom pomagają rodzice). Po przebraniu wszyscy uczestnicy przechodzą na trybuny gdzie czekaja na rozpoczęcie zawodów. Każdy zawodnik powinien założyć koszulkę i spodenki sportowe aby uniknąć przeziębienia. Przypominamy o zabraniu czepka, okularów, klapek i ręcznika.

ORGANIZACJA STARTÓW – w trakcie zawodów

– przed wyścigami spiker będzie wywoływał zawodników do danej konkurencji.

– wywołani zawodnicy przechodzą z trybun na nieckę basenu do sędziego rozprowadzającego.

– sędzia rozprowadzający będzie ustawiał zawodników zgodnie z kolejnością na listach startowych i wprowadzał na określone tory pływackie. Każdy zawodnik wręcza KARTĘ STARTOWĄ sędziemu na swoim torze.

KOMENDY STARTOWE – wydaje je sędzia starter

1) Seria krótkich gwizdków – zawodnicy ustawiają się za słupkiem startowym
2) Długi gwizdek – zawodnicy wchodzą na słupek startowy, brzeg basenu lub wchodzą do wody (gdy nie wykonują skoku)
3) Komenda „na miejsca” – zawodnicy przyjmują nieruchomą pozycje
4) Sygnał startu – krótki dźwięk lub gwizdek

– po zakończonym wyścigu każdy zawodnik przechodzi na trybuny i czeka na ogłoszenie wyników i dekorację
– na zawodach obowiązuje ręczny pomiar czasu, po zakończeniu wyścigów w danej kategorii wiekowej zostaną ogłoszone wyniki.

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAWODÓW

9:00 – 9:40  – zgłoszenia obecności zawodników w holu pływalni
9:40 – 9:50 – przebranie w szatniach i przejście na trybuny
9:50 – oficjalne rozpoczęcie zawodów
9:50 – zawodnicy pierwszej KATEGORII 2012 i młodsi przechodzą z trybun na nieckę basenu
9:50-12:00 – starty poszczególnych kategorii
12:00 – wręczenie medali , pucharów i zakończenie zawodów