AKTUALNOŚCI

Wracamy na zajęcia na Lechickiej i w Daszewicach

Od soboty 6 czerwca wznawiamy zajęcia nauki pływania na basenach w Hotelu Lechicka oraz w Daszewicach, oczywiście z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa, wymaganych w czasie pandemii.

Po przerwie spowodowanej pandemią i zamknięciem basenów, ruszamy z zajęciami na oswajania z wodą niemowląt i nauki pływania. Zajęcia aqua fitnessu nadal się nie odbywają.
Zajęcia na pozostałych basenach pozostają zawieszone, do czasu decyzji o ponownym otwarciu tych obiektów.

Aby zachować maksymalne bezpieczeństwo wszystkich uczestników zajęć, na basenach na Lechickiej i w Daszewicach wprowadzone zostają określone procedury, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz GIS. Procedury bezpieczeństwa można sprawdzić tutaj.

Zasady wejścia na basen i organizacji zajęć

Niniejsze zasady ustalają zasady przyprowadzania i wejścia dzieci na zajęcia, korzystania z szatni, natrysków. Uprzejmie prosimy, aby opisane niżej czynności przebiegały sprawnie oraz o możliwie wcześniejsze przybycie na zajęcia.

1. Przy wejściu na teren obiektu należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
2. Na terenie obiektu – w holu, częściach wspólnych obowiązuje noszenie osłony ust i nosa. Osłona powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
3. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika.
4. Z natrysków oraz przebieralni może jednocześnie korzystać 1 osoba dorosła plus dziecko. Prosimy o sprawne korzystanie z wymienionych pomieszczeń.
5. Przed wejściem do hali basenowej uczestnik zajęć musi obowiązkowo starannie umyć całe ciało.
6. Przed rozpoczęciem zajęć na brzegu basenu nie odbywa się standardowa rozgrzewka, powitanie i rozpoczęcie zajęć odbywa bez kontaktu fizycznego (bez podawania rąk, przybijania „piątek” itp.). Wszyscy uczestnicy kolejno wchodzą do wody.
7. Maksymalna liczba uczestników zajęć wynosi 50% maksymalnego obciążenia basenu.
8. Zajęcia w wodzie prowadzone są przy równomiernym rozmieszczeniu osób pływających w niecce basenowej, w wyznaczonych strefach, z zachowaniem dystansu.
9. Zajęcia trwają ok. 40 minut, na koniec uczestnicy kolejno opuszczają basen i udają się pod natryski i do przebieralni.
10. Wprowadza się zakaz przynoszenia przez dzieci jakiejkolwiek żywności (słodycze itp.) i zabawek.
11. Prosimy o przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust oraz zwracanie uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.