AKTUALNOŚCI

Zrób zakupy w Pati i Maks i przyjdź do nas na bezpłatne zajęcia!

Nie byliście jeszcze nigdy na naszych zajęciach, a chcielibyście nas sprawdzić? Jeśli robicie zakupy w sklepie naszego partnera – Pati i Maks, to możecie otrzymać zaproszenie na jednorazową lekcję oswajania z wodą niemowląt, nauki pływania lub aqua aerobiku.

Co zrobić, aby skorzystać z promocji i otrzymać voucher? Wystarczy w okresie 15.10.2018 – 30.11.2018 zrobić zakupy w sklepie firmy Pati i Maks D. P. Chocieszyńscy Sp. J. przy ul. Polnej 40, 60-533 Poznań, o wartości przekraczającej jednorazowo 150 zł brutto.
Uwaga, jedna osoba może tylko jeden raz wykorzystać voucher. W przypadku dokonania w okresie promocji kilkukrotnych zakupów na kwotę powyżej 150 zł brutto i otrzymania kilku voucherów, jedna osoba może wejść na zajęcia Szkoły Pływania Fregaty Swimming tylko raz. Pozostałe vouchery mogą być wykorzystane przez inne osoby.

Polecamy i do zobaczenia na basenie 🙂

Regulamin promocji „Voucher do szkoły pływania za zakupy”

1. Organizatorem promocji jest Fregata Swimming sp. z o.o. ul. Termalna 1, 61-028 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000499654, REGON: 302662990, NIP: 7822569528, kapitał zakładowy 5 000,00 zł wpłacony w całości, telefon 61 875 95 27 (dalej: Szkoła Pływania Fregata Swimming).

2. Promocja rozpoczyna się w dniu 15.10.2018 i kończy w dniu 30.11.2018.

3. Promocja polega na przyznaniu vouchera upominkowego, uprawniającego do jednorazowego udziału w grupowych zajęciach Szkoły Pływania Fregata Swimming w Poznaniu, osobie, która w okresie promocji dokona w sklepie stacjonarnym firmy Pati i Maks D. P. Chocieszyńscy Sp. J. przy ul. Polnej 40, 60-533 Poznań, jednorazowo zakupów o wartości przekraczającej 150 zł brutto. Voucher upominkowy można wykorzystać do dn. 31.03.2019.

4. Voucher zostanie przekazany Uczestnikowi Akcji z chwilą przedstawienia dowodu zakupu (paragon) na kwotę minimum 150zł. Powyższa kwota musi znaleźć się na jednym paragonie.

5. Promocja dotyczy wyłącznie sklepu Pati i Maks Poznań (ul. Polna 40).

6. Promocja nie dotyczy sklepu internetowego www.patiimaks.pl.

7. Zakupy o wartości będącej wielokrotnością kwoty 150 zł brutto nie uprawniają do otrzymania więcej niż jednego vouchera.

8. Jedna osoba może tylko jeden raz wykorzystać voucher upominkowy na zajęcia w Szkole Pływania Fregata Swimming. W przypadku dokonania w okresie promocji kilkukrotnych zakupów na kwotę powyżej 150 zł brutto i otrzymania kilku voucherów, jedna osoba może wejść na zajęcia Szkoły Pływania Fregaty Swimming tylko raz. Pozostałe vouchery mogą być wykorzystane przez inne osoby.

9. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.

10. Fregata Swimming sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.fregata.com.pl oraz www.patiimaks.pl.wraz z opublikowaniem zmienionego Regulaminu.

11. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.fregata.com.pl oraz www.patiimaks.pl.